حمل گاوصندوق

حمل و جابجا کردن گاوصندوق بخاطر شرایط و وزن آنها کار هر کسی نیست و ممکن است افراد نا آگاه با این کار دچار آسیبهای جدی شوند. حمل گاو صندوق با افراد با توانایی و زور زیاد و وسایل مخصوص مث گاری های مخصوص نیاز دارد. ما در آسایش بار تهران با استفاده از کارگران مجرب و توانا و خوش اخلاق و وسایل مورد نیاز این کار را برای شما آسان میکنیم.

با ما تماس بگیرید:

22373546

09114872320