باربری و اتوبار بهشتی

باربری امیرآباد

باربری بهشتی | اتوبار بهشتی

بابری و اتوبار شهید بهشتی به صورت شبانه روزی و در تمام طول هفته آماده ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی ساکن منطقه بهشتی می باشد. باربری بهشتی

اتوبار بهشتی هزینه باربری را با توجه به نرخ اتحادیه حساب می نماید، همچنین باربری بهشتی دارای کادری با تجربه و آموزش دیده در زمینه حمل و نقل و رانندگانی ماهر در زمینه رانندگی با انواع وسایل نقلیه می باشد.  باربری بهشتی

باربری و اتوبار آسایش بار شعبه باربری بهشتی بار ها را نه تنها در سطح استان تهران بلکه به سراسر کشور بار میزند. اتوبار بهشتی

 باربری و اتوبار بهشتی خود را در مقابل مشتریان و قانون مسئول می داند به همین منظور تمام  کالاها و وسایل شما را قبل از بار زدن به صورت رایگان بیمه می نماید. شما می توانید مطمئن شوید در صورت وارد شدن آسیبی به لوازمتان می توانید هزینه های مربوطه را از بیمه پس بگیرید. باربری بهشتی

بهتر است قبل از بسته بندی لوازم خود به چند نکته توجه داشته باشید:

استفاده از کارتون محکم: برای جلوگیری از پاره شدن کارتون و شکسته شدن وسایل سعی کنید از کارتونهای چند لایه استفاده کنید.

استفاده مناسب از فضای کارتون: با استفاده مناسب از فضای کارتون مانع از آسیب دیدن آنها شوید اگر بیشتر از فضای کارتون در آن وسایل بچینید موجب ایجاد صدمه به لوازم خواهید شد.

استفاده از نوارچسب: برای جلوگیری از بیرون ریختن لوازم در کارتون را با چسب محکم ببندید.